ปัจจุบัน บริษัท ครีม บิลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางและเวชสำอางคุณภาพสูง ภายใต้แบรนด์ของคุณ โดยให้บริการแบบ OEM และ ODM มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 113 ม.1 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก และ มีสาขาอยู่ที่ 429/42 โครงการพรีเมียมเพลส แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมีโรงงานผลิตที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ด้วยการนำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยผ่านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสายตรงผู้มากประสบการณ์เลือกใช้แต่วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสถาบันชั้นนำต่างๆ ทำให้ บริษัท ครีมบิลดิ้ง (ประเทศไทย)

ได้รับความไว้วางใจจากคลินิก และแบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำ ให้คิดค้นและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์


เป็นบริษัทชั้นนำในการสร้างธุรกิจความงามให้ประสบความสำเร็จได้มากที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน

พันธกิจ


สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ แตกต่าง แปลกใหม่ ที่ช่วยให้ลูกค้าทุกระดับ สามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจความงามได้จริง

การวิจัยและพัฒนา


เรามีทีมงานนักวิจัยคุณภาพ ที่มีความเชี่ยวชาญทางในเรื่องการคิดค้น และพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ ทำให้ตอนนี้เราสามารถสร้างสรรค์สูตรที่พร้อมออกสู่ท้องตลาดแล้วมากกว่า 1000 สูตร อีกทั้ง เรายังใส่ใจที่จะค้นคว้าสารออกฤทธิ์ตัวใหม่ๆ ซึ่งเป็นตัวยาที่จะส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างตลอดเวลา ทำให้การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์มีความพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีที่สิ้นสุด

การควบคุมคุณภาพ


บริษัทของเรามีระบบควบคุมคุณภาพที่มีมาตรฐาน เป็นระบบ สามารถตรวจย้อนกลับได้ ภายใต้แนวทางของการผลิตที่ดี (GMP) โดยจะการตรวจสอบนั้นสามารถแบ่งได้เป็น

  • การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่รับเข้า
  • การตรวจสอบกระบวนการผลิต
  • การตรวจสอบกระบวนการบรรจุ
  • การสุ่มตรวจสอบเชื้อหลังการบรรจุ
  • การบรรจุหีบห่อสำเร็จ ตลอดจนการจัดส่งจนถึงมือลูกค้า

ด้วยการตรวจสอบที่เป็นระบบ ทำให้สามารถมั่นใจได้ถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และความคงที่ของเนื้อครีมที่ผลิตออกมาในแต่ละล็อตการผลิต

การผลิต


ในขั้นตอนกระบวนการผลิต เราได้มีการวางแผนอย่างเป็นระบบทุกขั้นตอนการผลิตโดยเครื่องมือคุณภาพสูงและ
บุคลากรที่มีความชำนาญทำให้มาตรฐานครีมออกมาคงที่ สามารถส่งตรงตามกำหนดเวลาที่ได้แจ้งไว้ก่อนการผลิต

1