บริษัท ครีม บิลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (หรือ ตึกครีม)


เป็นบริษัทเอกชนผลิตเครื่องสำอางและเวชสำอาง ที่มีศักยภาพและกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เพื่อให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ทางบริษัทมีความชำนาญในด้านการผลิตเครื่องสำอาง ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่โดยให้บริการทั้งด้านการผลิต และการบรรจุผลิตภัณฑ์ มีการวางแผนการบริหารจัดการอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสนองความต้องการของคุณให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ทางบริษัทมีการพัฒนาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน เช่น พัฒนาโรงงาน เพิ่มเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิต มีระบบการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐานระดับสากล อีกทั้งลงทุน ทางด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพ พร้อมบริการด้วยใจ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค การทางธุรกิจในทุกๆวัน ได้รับความไว้วางใจ จากผู้บริโภคทั่วประเทศ ที่ใช้ในบริการของเรา ทั้งทางด้านบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ดูแล เอาใจใส่ทุกขั้นตอน และดำเนินงานให้เสร็จสมบูรณ์ ตามแบบแผนที่ไว้ มั่นใจได้ว่าทางบริษัทของเราจะนำพาทุกๆท่าน ก้าวหน้าสู้ความสำเร็จในด้านธุรกิจเครื่องสำอางและเวชสำอางแน่นอน

NEW PRODUCTS

บริการของเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ดูเพิ่มเติม

การรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน

บริษัทของเรามีระบบควบคุมคุณภาพที่มีมาตรฐาน เป็นระบบ สามารถตรวจย้อนกลับได้ ภายใต้แนวทางของการผลิตที่ดี (GMP) โดยจะการตรวจสอบนั้นสามารถแบ่งได้เป็น

  • การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่รับเข้า
  • การตรวจสอบกระบวนการผลิต
  • การตรวจสอบกระบวนการบรรจุ
  • การสุ่มตรวจสอบเชื้อหลังการบรรจุ
  • การบรรจุหีบห่อสำเร็จ ตลอดจนการจัดส่งจนถึงมือลูกค้า

ด้วยการตรวจสอบที่เป็นระบบ ทำให้สามารถมั่นใจได้ถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และความคงที่ของเนื้อครีมที่ผลิตออกมาในแต่ละล็อตการผลิต